Đặc trưng của Học viện Ngoại ngữ Okayama

Hướng dẫn khóa học


Hướng dẫn nhập học


Hướng dẫn đường


〒700-0841 2-10 Funabashicho kitaku Okayamashi   ≫ Google MAP
Đt:086-231-5211 
FAX:086-225-4020
mail: info@okg-jp.com
→Từ ga Okayama đi bằng taxi khoảng 10 phút
→Từ ga Okayama xe điện romen/tuyến Seikibashi (lên trạm số 2) xuống ở trạm "Higashi chuoucho", mất khoảng 15 phút.
→Sau khi xuống xe điện, đi bộ khoảng 5 phút.