Thư ngỏ của Chủ Tịch HĐQT

 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ ước mơ của các bạn


Ở Học viện Ngoại ngữ Okayama chúng tôi đang tiến hành nuôi dưỡng nhân tài có tầm nhìn toàn cầu và mục tiêu giáo dục tiếng Nhật mở rộng vòng tròn nhân lực ra thế giới. 
Thành phố Okayama được gọi là "Thành phố nắng đẹp", là nơi có khí hậu tốt, an toàn, sạch đẹp.
Học viện nằm ở vị trí trung tâm, tập trung những người học tập ôm những hoài bão từ khắp nơi trên thế giới. Thông qua việc dạy tiếng Nhật, chúng tôi hỗ trợ tối đa từng học sinh từng học sinh thực hiện ước mơ của mình.

Triết lý


Chúng tôi tin vào khả năng vô hạn của các bạn trẻ, có niềm đam mê học tập chăm chỉ hàng ngày, và chúng tôi luôn hỗ trợ các bạn. Có trí tuệ và dũng khí, thực hiện thành một tổ chức bền vững, trở thành nền tảng trong xã hội đa văn hóa sắp tới.
 
 

Chủ tích HĐQT 片山 浩子