Quá trình đến khi nhập học


Khóa học du học sinh


①Hướng dẫn nhập học

Xác nhận những giấy tờ cần thiết và khóa học có nguyện vọng.

②Thẩm tra nhập học 1

Hãy nộp lý lịch và đơn nhập học cho trường.

Sau khi thụ lý, sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn trên mạng internet.

③Thẩm tra nhập học 2

Hãy nộp những giấy tờ cần thiết cho trường.

④Thẩm tra tùy vào cục quản lý nhập cảnh.

Trường sẽ đại diện tiến hành nộp hồ sơ yêu cầu cục quản lý nhập cảnh cấp giấp phép tư cách lưu trú.

⑤Thông báo đậu hay rớt 

Kết quả từ Cục quản lý nhập cảnh gửi đến trường. Ngay lập tức, trường sẽ thông báo kết quả.

⑥Thanh toán học phí

Hãy chi trả học phí cho trường.

⑦Gửi hồ sơ

Trường sẽ gửi cho người làm đơn giấy nhập học và giấy cho phép lưu trú.

⑧Xin visa

Người làm đơn nhập học đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản để nhận visa.

⑨Đến Nhật, nhập học

Hãy tiến hành thủ tục nhập học ngay sau khi nhập cảnh Nhật bản.

Khóa học dành cho người cư trú ở Nhật  Khóa học ngắn hạn Chương trình đào tạo ngắn hạn  Khóa học riêng một mình


Thời gian nhập học・Khóa học cũng có khi khác nhau ít nhiều nhưng quá trình cho đến khi nhập học thông thường theo như sau:

①Hướng dẫn nhập  học

Xác nhận giấy tờ cần thiết và khóa học có nguyện vọng Xác nhận giấy tờ cần thiết từ chỗ này.

②Nộp giấy tờ cần thiết

Hãy nộp giấy tờ cần thiết đã xác nhận theo trong mục ①.  

③Nộp học phí

Hãy chi trả học phí cho trường.

④Nhập học 

Quyết định ngày nhập học và giáo viên đảm nhận và nhập học.

Khóa hỗ trợ nhân tài quốc tế


Thời gian nhận đơn:Hãy hỏi bộ phận có trách nhiệm
■ Giới thiệu chung
■ Giới thiệu đặc biệt
■ Giới thiệu đặc biệt những quốc gia không sử dụng chữ Hán
・Xin hãy tham vấn chi tiết