Hồ sơ thiết yếu


 

Khóa học dành cho đối tượng được cấp visa du học sinh
(Khóa du học sinh・Khoa hỗ trợ nhân tài quốc tế)


Thí dụ hồ sơ thiết yếu

Người làm đơn
●Đơn  xin nhập học, lí lịch, đơn chi trả kinh phí(mẫu của trường)Tải đơn đăng kí
 
*Nộp đơn yêu cầu
 
【Hồ sơ cần để thẩm tra hồ sơ sau khi đậu tuyển khảo lần 1】
●Lý do du học(1 bản lý do du học)
●Giấy chứng nhận tốt nghiệp và thành tích học sau cùng(bản gốc)
●Giấy chứng nhận còn đang đi học
●Ảnh (hình)(ngang 3cm×dài 4cm)
●Bản sao hộ chiếu
●Giấy chứng nhận đang làm việc
●Giấy chứng nhận học tập tiếng Nhật
 
Người chi trả kinh phí
●Giấy chi trả kinh phí (mẫu của trường): nộp cùng đơn xin nhập học
●Những giấy tờ chứng thực liên quan với người làm đơn
●Bản sao giấy chứng nhận tiền gửi trong ngân hàng và giấy chứng nhận số dư trong ngân hàng
●Chứng nhận liên quan đến nghề nghiệp công việc, thu nhập 
*Xin hãy xem kỹ điều khoản tuyển sinh
202504 Điều khoản tuyển sinh
*Hồ sơ nộp vì khác nhau tùy vào bối cảnh của người làm đơn.
 Những vấn đề liên quan đến hồ sơ cần thiết để nhập học, xin hãy tham vấn thư mẫu

Khóa chuyển tiếp/Khóa ngắn hạn/Khóa học hè/Khóa học kèm 1:1


●Đơn xin nhập học&Lý lịch(mẫu đơn của trường)Khóa học chuyển vào trường-Đơn xin nhập học.docx
●Giấy đồng ý nhập học(mẫu đơn của trường)Chuyển vào trường-Giấy đồng ý.docx
●Bản sao chứng nhận tốt nghiệp sau cùng
●Bản sao chứng nhận thành tích học tập sau cùng
●4 tấm ảnh (hình)(ngang 4cm×dài 3cm)*Ảnh đã chụp trong vòng 3 tháng
●Bản sao hộ chiếu
●Bản sao thẻ lưu trú
 
●Đơn xin nhập học(mẫu của trường)Khóa học ngắn hạn-Đơn xin nhập học.doc

●1 tấm ảnh(ngang 4cm× dài 3cm)*Ảnh đã chụp trong vòng 3 tháng

●Bản sao hộ chiếu, bản sao thẻ lưu trú
 
●Giấy đề nghị(mẫu của trường)Giấy đề nghị
●1 tấm ảnh (ngang 4cm× dài 3cm)*Ảnh đã chụp trong vòng 3 tháng
●Bản sao hộ chiếu
●Giấy đề  nghị lưu lại nhà người bản xứ(mẫu của trường)
*Vì cũng có khi cần bổ sung những giấy tờ khác, xin hãy tham vấn.
 
●Đơn xin nhập học(mẫu của trường)Đơn xin nhập học.doc

●1 tấm ảnh (ngang 4cm× dài 3cm)*Ảnh đã chụp trong vòng 3 tháng

●Bản sao hộ chiếu, bản sao thẻ lưu trú