Lịch sử của trường

 

Dòng thời gian

Tháng 5/1984 Tiến hành dạy các ngôn ngữ và tiếng Anh với đối tượng từ trẻ con Nhật cho đến người lớn.
Tháng 06/1992 Nhận được giấy chứng nhận của Hiệp hội chấn hưng giáo dục tiếng Nhật.
Tháng 10/1992 Bắt đầu hoạt động khoa tiếng Nhật cho học sinh học.
Tháng 04/1994 Khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật.
Tháng 07/1997 Liên kết với đối tác Sở nghiên cứu Ngôn ngữ Đông Dương Mosco Nga (IPOL). Mở trường Mosco Học viện Ngoại ngữ Okayama.
Tháng 10/1997 (Cổ phần)Thành lập trung tâm ngôn ngữ Okayama, chuyển qua bộ môn giáo dục ngoại ngữ (Berlitz Okayama)
Tháng 04/2006 Thành lập trường mở khóa đặc biệt dạy tiếng Nhật Asia no Kaze ở Thành phố Thượng Hải Trung quốc.
Tháng 03/2011 Thành lập trung tâm nghiên cứu nhà trọ Asia no Kaze (Okayama)
Tháng 12/2011 Nhận được giấy phép thành lập "Asia no Kaze Pháp nhân trường học".
Tháng 4/2017 Khóa tổng hợp đào tạo giáo viên tiếng Nhật 420 tiếng được bộ văn hóa nghiên cứu giáo dục tiếng Nhật chấp thuận.