Lịch sử của trường

 

Dòng thời gian

Tháng 5/1984 Thành lập- Tiến hành dạy các ngôn ngữ và tiếng Anh với đối tượng từ trẻ con Nhật cho đến người lớn.

Tháng 06/1992 Nhận được giấy chứng nhận của Hiệp hội chấn hưng giáo dục tiếng Nhật.
Tháng 10/1992 Bắt đầu hoạt động khoa tiếng Nhật cho học sinh học.

Tháng 04/1994 Khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật.

Tháng 07/1997 Liên kết với đối tác Sở nghiên cứu Ngôn ngữ Đông Dương Mosco Nga (IPOL). Mở trường Mosco Học viện Ngoại ngữ Okayama.

Tháng 10/1997 (Cổ phần)Thành lập trung tâm ngôn ngữ Okayama, chuyển qua bộ môn giáo dục ngoại ngữ (Berlitz Okayama)

Tháng 04/2006 Thành lập trường mở khóa đặc biệt dạy tiếng Nhật Asia no Kaze ở Thành phố Thượng Hải Trung quốc.

Tháng 03/2011 Thành lập trung tâm nghiên cứu nhà trọ Asia no Kaze (Okayama)

Tháng 12/2011 Nhận được giấy phép thành lập "Asia no Kaze Pháp nhân trường học".

Tháng 4/2017  Khóa tổng hợp đào tạo giáo viên tiếng Nhật 420 tiếng được bộ văn hóa nghiên cứu giáo dục tiếng Nhật chấp thuận.
 

Phân hiệu

Trường Mosco Học viện Ngoại ngữ Okayama
Địa chỉ: 107031 Russian Federation, Moscow, Bolshaya Dmitrovka street, 32-1
URL: http://japanesefirst.ru/
 
Trưởng Katomanzu Học viện Ngoại ngữ Okayama (Nepal)
Địa chỉ: Sinamangal-9, Kathmandu, Nepal, GPO Box: 9981
Điện thoại: +977-1-1440889
Email: okayamaschool@gmail.com
Person in charge: Birendra Bdr. Kunwar