Xem toàn bộ khóa học


Khóa du học sinh
Thời gian nhập học Tháng 4、tháng 10
Loại visa

Du học

Thời gian học tập 1 năm~2 năm
Khái yếu về chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản (khoa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm trong và ngoài nước

Khóa du học sinh
Thời gian nhập học
Tháng 4、tháng 10
Loại visa
Du học
Thời gian học tập
1 năm~2 năm
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản (khoa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập
Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm trong và ngoài nước

Khóa học lên dành cho người cư trú tại Nhật
Thời gian nhập học Tháng 4、tháng 10
Loại visa

Đối tượng có thời gian lưu trú trên 6 tháng như: Visa vĩnh trú, định trú, đoàn tụ gia đình ...

Thời gian học tập 6 tháng-2 năm
Khái yếu chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản ( khóa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập  Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm ở Nhật
* Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học lên dành cho người cư trú tại Nhật

Thời gian nhập học
Tháng 4、tháng 10
Loại visa
Đối tượng có thời gian lưu trú trên 6 tháng như: Visa vĩnh trú, định trú, đoàn tụ gia đình ...
Thời gian học tập
6 tháng-2 năm
Khái yếu chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản ( khóa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập 
Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm ở Nhật
*Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa ngắn hạn dành cho người cư trú tại Nhật
Thời gian nhập học Bất cứ thời gian nào (tùy vào thời gian học sinh)
Loại visa

Kết hôn, vĩnh trú, định trú, đoàn tụ gia đình, vv

Thời gian học tập 2 tuần~
Khái yếu về chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Mục đích học tập Nắm bắt tiếng Nhật、nâng cao trình độ
*Chỉ những người đã có visa lưu trú ở Nhật
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa ngắn hạn dành cho người cư trú tại Nhật
Thời gian nhập học
Bất cứ thời gian nào (tùy vào thời gian học sinh)
Loại visa
Kết hôn, vĩnh trú, định trú, đoàn tụ gia đình, vv
Thời gian học tập
2 tuần~
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Mục đích học tập
Nắm bắt tiếng Nhật、nâng cao trình độ
*Chỉ những người đã có visa lưu trú ở Nhật
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa du học ngắn hạn
Thời gian nhập học Bất cứ thời gian nào (tùy vào thời gian học sinh)
Loại visa

Lưu trú ngắn hạn, visa kì nghỉ, vv

Thời gian học tập 2 tuần~
Khái yếu về chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Mục đích học tập Nắm bắt tiếng Nhật、nâng cao trình độ
*Chỉ những người đã có visa lưu trú ở Nhật
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa du học ngắn hạn
Thời gian nhập học
Bất cứ thời gian nào (tùy vào thời gian học sinh)
Loại visa
Lưu trú ngắn hạn, visa kì nghỉ
Thời gian học tập
2 tuần~
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Mục đích học tập
Nắm bắt tiếng Nhật、nâng cao trình độ
*Chỉ những người đã có visa lưu trú ở Nhật
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Chương trình đào tạo ngắn hạn (Khóa học hè)
Thời gian nhập học Thông thường mùa đông , mùa hè
Loại visa

Visa lưu trú ngắn hạn 

Thời gian học tập 1 tuần lễ ~3 tuần lễ
Khái yếu về chương trình giảng dạy Buổi học tiếng Nhật
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản
Tham quan、các trải nghiệm khác
Mục đích học tập Học ngôn ngữ, phong tục, văn hóa Nhật bản.
Học tiếng Nhật thực tế cần thiết trong sinh hoạt thông thường.
*Những vị có thể tự mình xin được visa lưu trú ngắn hạn
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Chương trình đào tạo ngắn hạn (Khóa học hè)
Thời gian nhập học
Thông thường mùa đông , mùa hè
Loại visa
Visa lưu trú ngắn hạn 
Thời gian học tập
1 tuần lễ ~3 tuần lễ
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Buổi học tiếng Nhật
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản
Tham quan、các trải nghiệm khác
Mục đích học tập
Học ngôn ngữ, phong tục, văn hóa Nhật bản.
Học tiếng Nhật thực tế cần thiết trong sinh hoạt thông thường.
*Những vị có thể tự mình xin được visa lưu trú ngắn hạn
 Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học kèm 1:1
Đối tượng chiêu sinh Những vị đã có tư cách lưu trú, visa kết hôn, visa đoàn tụ gia đình
Trình độ Tất cả mọi trình độ
Làm đơn nhập học& thời gian nhập học Tùy vào học sinh 
Sau khi làm đơn nhập học, sẽ chọn giáo viên và ngày bắt đầu học, chúng tôi sẽ thông báo.
*Cũng có trường hợp từ khi làm đơn nhập học đến  khi quyết định giáo viên và hoàn thành chương trình giảng dạy, mất khoảng 1 tuần lễ.
Thời gian (số lần) Khóa học 4 lần, Khóa học 10 lần, Khóa học 20 lần
Thời gian buổi học Thứ hai~Thứ sáu 9:00-18:30 *Chỉ ngày thứ tư 9:00-21:00
 *Thời gian ghi ở trên, giáo viên và người học sẽ cùng nhau điều chỉnh thời gian biểu và quyết định.
Khái yếu về chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy đặc biệt theo mong muốn của người học.
 *Chi tiết xin hãy liên lạc
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học kèm 1:1
Đối tượng chiêu sinh
Tất cả các loại visa
Trình độ
Tất cả mọi trình độ
Làm đơn nhập học & thời gian nhập học
Tùy vào học sinh 
Sau khi làm đơn nhập học, sẽ chọn giáo viên và ngày bắt đầu học, chúng tôi sẽ thông báo.
*Cũng có trường hợp từ khi làm đơn nhập học đến  khi quyết định giáo viên và hoàn thành chương trình giảng dạy, mất khoảng 1 tuần lễ.
Thời gian (số buổi)
Khóa học 4 buổi, Khóa học 10 buổi, Khóa học 20 buổi
Thời gian buổi học
Thứ hai~Thứ sáu 9:00-18:30 *Chỉ ngày thứ tư 9:00-21:00
 *Thời gian ghi ở trên, giáo viên và người học sẽ cùng nhau điều chỉnh thời gian biểu và quyết định.
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy đặc biệt theo mong muốn của người học.
*Để biết thêm thông tin chi tiết xin hãy liên lạc nhà trường.
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh