Xem toàn bộ khóa học


Khóa học du học sinh
Thời gian nhập học Tháng 4、tháng 10
Loại visa

Du học

Thời gian học tập 6 tháng~2 năm
Khái yếu về chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản (khoa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm trong và ngoài nước

Khóa học du học sinh
Thời gian nhập học
Tháng 4、tháng 10
Loại visa
Du học
Thời gian học tập
6 tháng~2 năm
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản (khoa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập
Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm trong và ngoài nước

Khóa học thuyên chuyển
Thời gian nhập học Tháng 4、tháng 10
Loại visa

Đối tượng có thời gian lưu trú trên 6 tháng như: Visa vĩnh trú, định trú, đoàn tụ gia đình ...

Thời gian học tập 6 tháng-2 năm
Khái yếu chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản ( khóa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập  Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm ở Nhật
* Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học thuyên chuyển
Thời gian nhập học
Tháng 4、tháng 10
Loại visa
Đối tượng có thời gian lưu trú trên 6 tháng như: Visa vĩnh trú, định trú, đoàn tụ gia đình ...
Thời gian học tập
6 tháng-2 năm
Khái yếu chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản ( khóa mục tuyển chọn)
Mục đích học tập 
Mục tiêu học lên trường Senmon, đại học hoặc muốn đi làm ở Nhật
*Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học ngắn hạn
Thời gian nhập học Bất cứ thời gian nào (tùy vào thời gian học sinh)
Loại visa

Lưu trú ngắn hạn、kết hôn、vĩnh trú、định trú、đoàn tụ gia đình

Thời gian học tập 2 tuần~
Khái yếu về chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Mục đích học tập Nắm bắt tiếng Nhật、nâng cao trình độ
*Chỉ những người đã có visa lưu trú ở Nhật
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học ngắn hạn
Thời gian nhập học
Bất cứ thời gian nào (tùy vào thời gian học sinh)
Loại visa
Lưu trú ngắn hạn、kết hôn、vĩnh trú、định trú、đoàn tụ gia đình
Thời gian học tập
2 tuần~
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Mục đích học tập
Nắm bắt tiếng Nhật、nâng cao trình độ
*Chỉ những người đã có visa lưu trú ở Nhật
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khoa hỗ trợ nhân tài quốc tế
Thời gian nhập học Tháng 4
Loại Visa

Du học

Thời gian học tập 1 năm~2 năm
Khái yếu về chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản(Khoa mục tuyển chọn)
Nâng cao năng lực tiếng Nhật cao cấp cần thiết để dự thi đại học.
 Mục đích học tập Mục tiêu học lên trường đại học tư lập nổi tiếng và các trường công lập Nhật bản.
Tư cách nhập học Du học sinh sẽ tốt nghiệp cơ quan giáo dục tiếng Nhật đã được sở tư pháp Nhật bản công bố, đang học trên 6 tháng và có giấy giới thiệu của trường đang học
Tiếng Nhật

Khoa hỗ trợ nhân tài quốc tế
Thời gian nhập học
Tháng 4
Loại Visa
Du học
Thời gian học tập
1 năm~2 năm
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Tiếng Nhật tổng hợp
Đối sách kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Đối sách kỳ thi du học Nhật bản(Khoa mục tuyển chọn)
Nâng cao năng lực tiếng Nhật cao cấp cần thiết để dự thi đại học.
Mục đích học tập
Mục tiêu học lên trường đại học tư lập nổi tiếng và các trường công lập Nhật bản.
Tư cách nhập học
Du học sinh sẽ tốt nghiệp cơ quan giáo dục tiếng Nhật đã được sở tư pháp Nhật bản công bố, đang học trên 6 tháng và có giấy giới thiệu của trường đang học 
Tiếng Nhật

Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thời gian nhập học Thông thường mùa đông , mùa hè
Loại visa

Visa lưu trú ngắn hạn 

Thời gian học tập 1 tuần lễ ~3 tuần lễ
Khái yếu về chương trình giảng dạy Buổi học tiếng Nhật
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản
Tham quan、các trải nghiệm khác
Mục đích học tập Học ngôn ngữ, phong tục, văn hóa Nhật bản.
Học tiếng Nhật thực tế cần thiết trong sinh hoạt thông thường.
*Những vị có thể tự mình xin được visa lưu trú ngắn hạn
  Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Chương trình đào tạo ngắn hạn
Thời gian nhập học
Thông thường mùa đông , mùa hè
Loại visa
Visa lưu trú ngắn hạn 
Thời gian học tập
1 tuần lễ ~3 tuần lễ
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Buổi học tiếng Nhật
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản
Tham quan、các trải nghiệm khác
Mục đích học tập
Học ngôn ngữ, phong tục, văn hóa Nhật bản.
Học tiếng Nhật thực tế cần thiết trong sinh hoạt thông thường.
*Những vị có thể tự mình xin được visa lưu trú ngắn hạn
 Chi tiết xin hãy tham khảo trang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học cá nhân
Đối tượng chiêu sinh Những vị đã có tư cách lưu trú, visa kết hôn, visa đoàn tụ gia đình
Trình độ Tất cả mọi trình độ
Làm đơn nhập học& thời gian nhập học Tùy vào học sinh 
Sau khi làm đơn nhập học, sẽ chọn giáo viên và ngày bắt đầu học, chúng tôi sẽ thông báo.
*Cũng có trường hợp từ khi làm đơn nhập học đến  khi quyết định giáo viên và hoàn thành chương trình giảng dạy, mất khoảng 1 tuần lễ.
Thời gian (số lần) Khóa học 4 lần, Khóa học 10 lần, Khóa học 20 lần
Thời gian buổi học Thứ hai~Thứ sáu 9:00-18:30 *Chỉ ngày thứ tư 9:00-21:00
 *Thời gian ghi ở trên, giáo viên và người học sẽ cùng nhau điều chỉnh thời gian biểu và quyết định.
Khái yếu về chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy đặc biệt theo mong muốn của người học.
 *Chi tiết xin hãy liên lạc
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa học cá nhân
Đối tượng chiêu sinh
Tất cả các loại visa
Trình độ
Tất cả mọi trình độ
Làm đơn nhập học & thời gian nhập học
Tùy vào học sinh 
Sau khi làm đơn nhập học, sẽ chọn giáo viên và ngày bắt đầu học, chúng tôi sẽ thông báo.
*Cũng có trường hợp từ khi làm đơn nhập học đến  khi quyết định giáo viên và hoàn thành chương trình giảng dạy, mất khoảng 1 tuần lễ.
Thời gian (số buổi)
Khóa học 4 buổi, Khóa học 10 buổi, Khóa học 20 buổi
Thời gian buổi học
Thứ hai~Thứ sáu 9:00-18:30 *Chỉ ngày thứ tư 9:00-21:00
 *Thời gian ghi ở trên, giáo viên và người học sẽ cùng nhau điều chỉnh thời gian biểu và quyết định.
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy đặc biệt theo mong muốn của người học.
*Để biết thêm thông tin chi tiết xin hãy liên lạc nhà trường.
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh

Khóa tiếng Nhật thực tiễn
Đối tượng chiêu sinh
Tất cả các loại visa ngoài visa Du học.
Trình độ
Sơ cấp
Thời gian nhập học
Ngày 18 tháng 10 năm 2021 tới ngày 17 tháng 12 năm 2021 (một tuần 3 buổi)
Thời gian buổi học
Thứ hai, tư, sáu
Một ngày 3 giờ, từ 13:15 - 15:55
Khái yếu về chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy những kiến thức sơ cấp cho người học bước đầu làm quen cuộc sống tại Nhật. Ngoài 4 kỹ năng cơ bản, học sinh sẽ học thêm về văn hóa và phong tục tập quán của Nhật Bản.
*Để biết thêm thông tin chi tiết xin hãy liên lạc nhà trường.
Tiếng Nhật /  Tiếng Anh